Kennissessie Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

Gemeenten en provincies experimenteren volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in m.e.r.? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitorings-programma en maatregelen achter de hand. De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen.

Dinsdag 29 mei - 13.30-17.00 uur
 

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Doelgroep: Medewerkers bij gemeenten en provincies
Locatie: Commissie m.e.r., Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK Utrecht

Aanmelden
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u een eigen praktijkvoorbeeld wilt inbrengen. Wij nemen daarna contact met u op.

Vragen? Meer info?
Heeft u een vraag of behoefte aan meer informatie? Roel Meeuwsen staat u graag te woord.
Roel: 030 234 7603 – rmeeuwsen eia.nl