Factsheet Klimaat en milieueffectrapportage

Om de leefomgeving klimaatbestendig te maken is vaak extra ruimte nodig, bijvoorbeeld voor waterberging of stadsgroen. Die ruimte is vaak schaars. Bij het maken van ruimtelijke plannen is het zinvol om de onzekere gevolgen van klimaatverandering op tijd mee te nemen. In de factsheet:

  • Kan ik met m.e.r. ruimtelijke plannen op klimaatbestendigheid toetsen?
  • Zijn klimaatmaatregelen in alle plannen mogelijk?
  • Welke informatie moet er in het milieueffectrapport?
  • Hoe ga ik om met onzekerheden?

Factsheet Klimaat en milieueffectrapportage

 

klimaat factsheet 7