Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage

Gezondheid speelt in veel plannen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een weg, uitbreiding van een veehouderij of een nieuwe woonwijk. Al in een vroeg stadium is het belangrijk rekening te houden met de gevolgen van een plan voor de gezondheid. Milieueffectrapportage helpt daarbij. Een milieueffectrapport beschrijft de gevolgen van een plan voor het milieu, natuur en gezondheid en geeft aan wat alternatieve oplossingen zijn.
De factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage gaat in op:
• Waarom gezondheid in m.e.r.?
• Wanneer speelt gezondheid in m.e.r.?
• Welke informatie moet er in een milieueffectrapport?
• Welke methoden zijn er om gezondheidseffecten te beschrijven?