Duurzaamheid intensieve veehouderij: onderzoek 2013

De Algemene Rekenkamer onderzocht in vervolg op een onderzoek in 2008 de duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland. Daarbij is gekeken naar de maatregelen die de staatssecretarissen van EZ en IenM treffen om ammoniakuitstoot tegen te gaan en de stikstofdepositie die hiervan het gevolg is.
 

Ammoniak- en stikstofbeleid onvoldoende effectief
Het beleid dat de ammoniakuitstoot en daarmee de stikstofdepostie van veehouderij moet verminderen, beschermt de biodiversiteit in Nederland onvoldoende. De invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die de ammoniakuitstoot verder moet verminderen, is vertraagd. Bovendien wil de staatssecretaris van EZ de helft van de milieuwinst die met de PAS moet worden behaald, gebruiken om uitbreidingen in de veehouderij toe te staan.

Rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013