Development of a framework for appropriate assessment of Dutch offshore wind farm

T.C. Prins et al (2008). Deltares rapport Z4513.

Studie met een aanpak voor de omgang met een ‘Passende beoordeling’ in m.e.r.-procedures voor offshore windturbines. Onderwatergeluid is onderdeel van deze aanpak, deze aanpak kan in m.e.r. ook breder dan alleen voor Natura 2000 worden toegepast.