Cultuurhistorische Waardenkaarten

Veel provincies en gemeenten ontwikkelen eigen beleid op het gebied van cultuurhistorie en/of archeologie. Vaak voeren ze gemeente- of provinciedekkende inventarisaties uit, waarvan ze de resultaten in Cultuurhistorische Waardenkaarten verwerken. De Waardenkaarten zijn een goed begin bij het bepalen of cultuurhistorie een relevant aspect is bij een milieueffectrapport. De kaarten bieden vaak nog niet alle informatie die voor een (klein) plangebied te vinden is. Het hangt af van de geraadpleegde bronnen bij het maken van de kaart.