Cultuurhistorie in m.e.r.

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe Monumentenwet in werking. Een belangrijke component is het beter verankeren van cultuurhistorie in milieueffectrapportage. Welk cultuurhistorisch onderzoek is nodig voor m.e.r.: Tussen droom en daad: diepgang van cultuurhistorisch onderzoek in m.e.r. 
Bron: Toets, nr. 2 (juni) 2009, p. 13-17.