Archeologie en ruimte

Archeologie speelt een rol bij ruimtelijke planvorming. De verwachtingen tussen ‘archeologische wereld’ en ‘ruimtelijke wereld’ verschillen echter nog al eens. Dit boek informeert beide vakgebieden en wil daarmee de communicatie op planvormingsniveau verbeteren. 
Lees meer