Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998

De Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 is een hulpmiddel bij activiteiten in of in de buurt van een Natura 2000-gebied of een beschermd natuurmonument en dus met de toepassing van de Natuurbeschermingswet 1998.