Thema Luchtkwaliteit

Stand van zaken

lucht

Lucht(verontreiniging) speelt vaak een rol bij projecten over verkeer, vervoer, bedrijventerreinen, veehouderijen en industrie. Maar ook bij projecten die veel verkeer aantrekken, zoals recreatie en woningbouw is aandacht voor de gevolgen van luchtkwaliteit belangrijk. Welke informatie moet er in het milieueffectrapport over luchtkwaliteit?

 

Wilt u meer weten over luchtkwaliteit en milieueffectrapportage? Bel of mail dan met Roel Meeuwsen: rmeeuwsen eia.nl - 030-234 76 03