Thema Luchtkwaliteit

Stand van zaken

lucht

Lucht(verontreiniging) speelt vaak een rol bij projecten over verkeer, vervoer, bedrijventerreinen, veehouderijen en industrie. Maar ook bij projecten die veel verkeer aantrekken, zoals recreatie en woningbouw is aandacht voor de gevolgen van luchtkwaliteit belangrijk. Welke informatie moet er in het milieueffectrapport over luchtkwaliteit?