Landelijk gebied

Bij veranderingen in het landelijk gebied kan milieueffectrapportage aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan een structuurvisie of een bestemmingsplan buitengebied waarin de ontwikkelingsruimte van een veehouderij wordt vastgelegd.
Een milieueffectrapport over veehouderij beschrijft de milieueffecten veroorzaakt door de emissies en immissies van het plan. Met het rapport wordt het plan duidelijk, de effecten die optreden voor de omgeving inzichtelijk, alternatieven worden onderzocht en de milieueffecten daarvan onderling vergeleken.