Thema Geluid

Stand van zaken

geluid

Geluid kan in milieueffectrapportage aan de orde zijn omdat bijvoorbeeld het initiatief een geluidsbron is, zoals een weg. Of geluid speelt mee in de vorm van geluidshinder, bijvoorbeeld voor omwonenden, door woningbouw of een combinatie hiervan. Als geluid een rol speelt dan is meestal de vraag: Hoe kan het stiller?

 

Wilt u meer weten over geluid en milieueffectrapportage?
Bel of mail dan met Sjoerd Harkema, sharkema eia.nl - 030-234 76 39