Thema Geluid

Stand van zaken

geluid

Geluid kan in milieueffectrapportage aan de orde zijn omdat bijvoorbeeld het initiatief een geluidsbron is, zoals een weg. Of geluid speelt mee in de vorm van geluidshinder, bijvoorbeeld voor omwonenden, door woningbouw of een combinatie hiervan. Als geluid een rol speelt dan is meestal de vraag: Hoe kan het stiller?