Thema Cultuurhistorie

Stand van zaken

cultuurhistorieErfgoed in milieueffectrapportage is wettelijk geregeld. In de Europese m.e.r.-richtlijnen en de Wet milieubeheer staat dat cultureel erfgoed een integraal onderdeel moet zijn van een milieueffectrapport.

 

Wilt u meer weten over cultuurhistorie en milieueffectrapportage?
Bel of mail met Willemijn Smal: wsmal eia.nl - 030-234 76 24