Windenergie op land

In Europees verband heeft Nederland afgesproken om in 2020 14% duurzame energie te realiseren. Het Rijk wil daarom in 2020 samen met de provincies 6.000 megawatt windenergie op land mogelijk maken. Momenteel staat in Nederland ruim 2.000 megawatt operationeel vermogen. In de Structuurvisie Wind op land wijst het Rijk gebieden aan voor grootschalige windenergie, windparken die meer dan 100 megawatt genereren. De ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende MER worden naar verwachting dit jaar afgerond.
Lees meer