Wet inrichting landelijk gebied

De Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is door de Tweede Kamer aangenomen. Met de Wilg is de decentralisatie van het natuurbeleid wettelijk verankerd en is het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) afgesloten. De Wilg is het sluitstuk van bestuurlijke afspraken tussen rijk en provincies over de afronding van het ILG. Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de doelen en de uitvoering van het ILG. De provincies zorgen voor de uitvoering. Sinds 2007 hebben ze de volledige beschikking over de besteding van het rijksgeld voor inrichting van het platteland.