Regelgeving m.e.r. en Structuurvisies

In twee gevallen is plan-m.e.r. wettelijk verplicht voor een structuurvisie:

  1. De structuurvisie stelt kaders voor activiteiten in het plangebied waar de wet voorschrijft dat er een project-m.e.r. moet komen of waarvoor beoordeeld moet worden of een project-m.e.r. noodzakelijk is. De structuurvisie moet dan genoemd worden in kolom 3 van het Besluit m.e.r. bij de betreffende activiteit.
  2. De activiteiten in de Structuurvisie leiden mogelijk tot significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden (Passende beoordeling).