Postzegelbestemmingsplannen en m.e.r.

De Commissie krijgt regelmatig vragen over m.e.r. voor zogenaamde 'postzegelbestemmingsplannen' die vastgesteld moeten worden om uitbreiding van een veehouderij mogelijk te maken. Voor deze plannen is een plan-m.e.r.-procedure nodig als de uitbreiding m.e.r.-beoordelingsplichtig is volgens de D-lijst van het Besluit m.e.r. (categorie D14). Vragen die de Commissie krijgt gaan bijvoorbeeld over de te onderzoeken alternatieven en het detailniveau.

Voor de besluitvorming over postzegelplannen is meestal ongeveer dezelfde informatie nodig als voor een Wabo-vergunning, waarvoor een project-m.e.r.-procedure geldt. Belangrijk is dat het MER, net als bij een bestemmingsplan buitengebied, uitgaat van de maximale mogelijkheden die het plan biedt.

Meer informatie die relevant kan zijn bij postzegelbestemmingplannen vindt u o.a. in factsheets en onder Veelgestelde vragen bij de thema's Veehouderij en Landelijk gebied. Ook is er jurisprudentie over postzegelplannen en m.e.r.