Persistente problemen

De Duurzaamheidsverkenning noemt verschillende persistente problemen die een belangrijk obstakel vormen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling:

  • klimaatverandering: overstromingsrisico, wateroverlast, watertekort en verzilting
  • afname van de biodiversiteit
  • afname van de bereikbaarheid van grote steden door bijvoorbeeld files
  • afname leefomgevingskwaliteit
  • verrommeling van het landschap
  • tekort aan aantrekkelijke en betaalbare woonmilieus
  • sociale segregatie
  • achterblijvend vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven.