Besluit m.e.r. en recreatieprojecten

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor sommige grote recreatieve en toeristische voorzieningen, zoals:

  • skihellingen, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen
  • jachthavens
  • vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones
  • permanente kampeer- en caravanterreinen
  • themaparken, zoals grotere pretparken.

 

Als deze activiteiten:

  • 250.000 bezoekers of meer per jaar verwachten
  • en/of een oppervlakte van 25 ha of meer beslaan
  • of een oppervlak van 10 ha of meer in gevoelig gebied beslaan,

dan moet worden bepaald of het nodig is de m.e.r.-procedure te doorlopen aan de hand van:
1. de kenmerken van het project
2. de plaats van het project
3. de kenmerken van mogelijke effecten van het project
 

Lees hier meer over in de factsheet M.e.r.-beoordeling.