Inwerkingtreding 'Maltawetgeving'

Per 1 september 2007 is de nieuwe Monumentenwet in werking. Dit betekent voor m.e.r.:

  • De minister van OCW is 'wettelijk adviseur', net zoals de ministers van IenM en EL&I dat al waren. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
  • De verantwoordelijke bewindspersoon (de minister of staatssecretaris van Cultuur) kan in een AMvB nadere regels stellen aan archeologisch onderzoek in m.e.r.
  • Er kunnen voorwaarden omtrent archeologisch onderzoek worden verbonden aan de verlening van allerlei vergunningen.