Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2008 zijn de Wm 8.40 AMvB's in het Activiteitenbesluit opgegaan. De geluidsvoorschriften in het Activiteitenbesluit komen grotendeels overeen met de geluidsvoorschriften uit de oude amvb’s.

Het is belangrijk om de bij de uitwerking van de geluidsaspecten in het MER aan te sluiten op de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.