Omgevingswet

Tweede Kamer stemt in met Omgevingswet

6 juli 2015
De wet moet een streep zetten door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Dit levert minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures op. Op het wetsvoorstel zijn 118 amendementen ingediend. Over 65 amendementen is gestemd, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen. Voor milieueffectrapportage is aangenomen dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie m.e.r. moet zijn gewaarborgd, en dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld wanneer sprake is van kleine wijzigingen en kleine gebieden waarvoor geen plan-m.e.r.-plicht geldt.
Lees meer

Input Commissie m.e.r. hoorzitting Tweede Kamer

21 mei 2015
De Commissie m.e.r. leverde op 21 mei 2015 input voor de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Omgevingswet. Zij benadrukte daarin dat zij vanuit haar praktijk de wens herkent voor meer flexibiliteit en maatwerk in planvorming, om zo adequaat te kunnen inspelen op ontwikkelingen en lokale omstandigheden. Dit vraagt om zorgvuldige onderbouwing en waarborgen dat belangengroepen voldoende worden gehoord, rechtszekerheid wordt geboden aan betrokken burgers en bedrijven en keuzes worden onderbouwd met goede en objectieve informatie.
Input van de Commissie m.e.r. voor de hoorzitting in de Tweede Kamer op 21 mei 2015.

Omgevingswet en de weging van het milieubelang

10 september 2014
Voorzitter van de Commissie m.e.r., Kees Linse, gaf tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer een eerste reactie op de Omgevingswet.
Lees de Input Commissie m.e.r. voor het rondetafelgesprek met de Tweede Kamerfracties 

Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet

25 april 2013
Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet.

  • De onafhankelijke kwaliteitsborging van MER voor complexe projecten door de Commissie wordt vrijwillig in plaats van verplicht.
  • De kosten van deze vrijwillige adviezen stijgen.
  • Dit betekent minder robuuste besluiten, tijdverlies en verhoging van de onderzoekslast.

De Commissie is gevraagd te reageren op de toetsversie van de Omgevingswet. De Commissie maakte graag gebruik van deze uitnodiging.

Lees de Reactie van de Commissie op de toetsversie en de voorgestelde wijzigingen op Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage