Handleiding en Handreiking

Op de website van InfoMil vindt u de:

  • Handreiking m.e.r. met tips, trucs, informatie en voorbeelden die helpen bij het opstellen van een milieueffectrapportage of het begeleiden van een m.e.r.-procedure. 
  • Handleiding m.e.r. gaat in op de wettelijke vereisten.