Toelichtingen

Het Besluit m.e.r. kent verschillende Toelichtingen. Deze moeten in combinatie met elkaar worden gelezen: