M.e.r.-scan

De M.e.r.-scan op de website van InfoMil is een uitwerking van de onderdelen C en D van de Bijlage van het Besluit m.e.r.

 

Met de M.e.r.-scan is snel na te gaan of een activiteit m.e.r.-(beoordelings)plichtig is.