Besluit m.e.r.

Het Besluit m.e.r. regelt wanneer een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Het Besluit m.e.r. bevat een bijlage met drie onderdelen:

  • A. begripsbepaling
  • (B. is vervallen)
  • C. activiteiten, plannen en projecten waarvoor een milieueffectrapport verplicht is
  • D. activiteiten en projecten waarvoor beoordeeld moet worden of een milieueffectrapport gemaakt moet worden. Ook staan hier plannen genoemd. Deze zijn direct m.e.r.-plichtig.


De actuele C- en D-lijsten staan in de bijlagen bij het Besluit m.e.r. en kennen vier kolommen:

  • kolom 1: Activiteiten
  • kolom 2: Gevallen
  • kolom 3: Plannen
  • Kolom 4: Projecten.