Voorzitter Commissie voor de m.e.r.

Binnen milieueffectrapportage (m.e.r.) vervult de Commissie m.e.r. een unieke rol als onafhankelijke adviescommissie. In Nederland adviseert zij jaarlijks bij ruim 200 plannen en projecten. In het buitenland adviseert zij ook over de kwaliteit van het m.e.r. systeem en ondersteunt zij capaciteitsopbouw.
 

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter kunt u uw interesse kenbaar maken voor de functie van:

Voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)

De voorzitter bepaalt en bewaakt de onafhankelijke positionering en advisering in Nederland.
Hij/zij wordt daarbij gevoed door ervaringen als voorzitter in concrete adviestrajecten.
Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de internationale positionering en voor het functioneren
van de Commissie met het ondersteunend secretariaat.
 

Profiel kenmerken zijn o.a.:

  • zeer brede ervaring in het openbaar bestuur of de top van het bedrijfsleven
  • onafhankelijke positionering
  • actief en breed netwerk
  • affiniteit met milieuvraagstukken en duurzame ontwikkeling in Nederland en buitenland
  • inspirerende persoon met visie over rol milieuvraagstukken in planvorming
  • beschikbaarheid: 2 dagen in de week

Voor vragen over de Commissie voor de m.e.r. (www.commissiemer.nl) kunt u contact opnemen met mw. V. ten Holder, alg. secretaris/directeur, tel. 06-310 46479. De Commissie voor de m.e.r. laat zich in deze procedure ondersteunen door Vanderkruijs, partner in executive search. Voor een uitgebreide profielschets en vragen over de procedure kunt u contact opnemen met dhr. P. Cortenbach (Vanderkruijs),
tel 030 820 0062.
 

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae ontvangen wij graag per mail (vholder commissiemer.nl) vóór 12 september 2013.

Profielschets