Vacatures

In verband met het vertrek van een van de collega's heeft de Commissie voor de m.e.r. een vacature voor een

Jurist/Werkgroepsecretaris (0,8 – 1,0 fte).

 

De Commissie voor de m.e.r. heeft in Nederland een onafhankelijke adviserende rol bij m.e.r. voor besluitvorming over activiteiten en beleidsvoornemens met belangrijke milieugevolgen. Zij adviseert overheden op rijks-, provinciaal en lokaal niveau over de inhoud van milieueffectrapportages.
 

Ook in internationale samenwerking heeft de Commissie deze rol, naast het uitvoeren van capaciteitsontwikkelingsprogramma’s en ondersteunen van ambassades bij het duurzaam uitvoeren van hun programma’s in ontwikkelingslanden.
 

De Commissie heeft een secretariaat in Utrecht waar ruim 50 mensen werkzaam zijn.

 

Commissie m.e.r. in Nederland
Adviezen in het Nederlandse werkveld worden voorbereid in werkgroepverband. Daarin hebben deskundigen met verschillende achtergronden zitting. De werkgroepsecretaris ondersteunt de werkzaamheden van de werkgroep en draagt zorg voor de consistentie in de advisering van de Commissie.
 

De circa 15 werkgroepsecretarissen (academisch niveau) bij de Commissie hebben ieder een eigen veld waaraan zij extra aandacht geven, bijvoorbeeld klimaatverandering, gezondheid, water en luchtkwaliteit. De kennis uit het eigen aandachtsveld wordt gedeeld met de collega’s. Het omgevingsrecht is één van deze aandachtsvelden.
In verband met het vertrek van één van de twee collega’s met een omgevingsrechtelijke achtergrond, zijn wij op zoek naar een jurist/werkgroepsecretaris (0,8 – 1,0 fte).

 

Tot het takenpakket van de jurist/werkgroepsecretaris behoren:

Bijhouden van juridische aspecten die belangrijk zijn voor het werk van de Commissie:

 • Bijhouden en becommentariëren van m.e.r. gerelateerde ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
 • Bijhouden jurisprudentie op m.e.r.-gebied.
 • Adviseren aan collega-secretarissen over juridische aspecten in de advisering.
 • Onderhouden extern breed netwerk van juridisch deskundigen.
 • Bijdragen aan de algemene kennisontwikkeling op het gebied van m.e.r. (in het bijzonder van juridische aspecten van m.e.r.) en actief die kennis uitdragen in lezingen en bijdragen aan trainingen.

Optreden als secretaris van werkgroepen van deskundigen:

 • Samenstellen werkgroepen en coördineren van de werkzaamheden van deze werkgroepen, zoals locatiebezoeken en besprekingen over (concept)adviezen.
 • Opstellen, mede op basis van de inbreng van de werkgroepleden, van concepten voor adviesteksten en deze voorleggen aan de werkgroepen.
 • Inventariseren van relevante informatie en belangrijke beleidsontwikkelingen en deze vertalen in voorstellen voor de inhoud van de adviezen.
 • Onderhouden van contacten met overheidsinstanties en bedrijven en meedenken over het juist toepassen van m.e.r. in het besluitvormingsproces.


Eisen:

 • Universitaire opleiding Nederlands recht, affiniteit met milieuvraagstukken in ruimtelijke ordening.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het raakvlak van milieu, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.
 • Bij voorkeur heeft u deze ervaring opgedaan in m.e.r.-processen.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, voor belangen die spelen bij besluitvorming en voor de rol die kennis en toetsing door de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. daarbij speelt.
 • Communicatief ingesteld, een actieve netwerker en in staat adviestrajecten op een zelfstandige wijze te ondersteunen.
 • Een generalist die zich snel in meerdere vakgebieden kan inwerken.


Dienstverband
Het betreft een dienstverband (0,8 – 1,0 fte) per direct voor de duur van één jaar. Afhankelijk van het functioneren van de medewerker en de toekomstige werkvoorraad wordt dit na één jaar omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Salaris afhankelijk van ervaring tussen € 3.534,- en € 5.765,- (o.b.v. 40 uur).
 

Meer informatie
Informatie over de organisatie vindt u op deze website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjos van Bilsen, personeelsadviseur: mbilsen eia.nl of 030-234 76 05.
 

Sollicitatieprocedure
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u dit kenbaar maken door uiterlijk 1 december 2013 uw CV met motivatie te sturen naar: personeelszaken eia.nl.
De gesprekken voor de eerste selectieronde zullen plaatsvinden op 9 of 10 december. De tweede ronde vindt plaats op 17 december. Een beknopt assessment maakt onderdeel uit van de tweede selectieronde.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature (pdf)