drs. L.H.J. Verheijen

Lambert  Verheijen

Lambert Verheijen

Functie

Plaatsvervangend voorzitter

Nevenfuncties

  • Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas
  • Bestuurslid Brabants Natuurmuseum
  • Voorzitter Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB)
  • Lid Raad van Aanbeveling Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke ordening
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Streekrekening 'Het Groene Woud'
  • Voorzitter programmaraad Watergovernance centre

Contact

030 - 2347666
kennisplatform@eia.nl