drs. M.P. Laeven

Marc  Laeven

Marc Laeven

Functie

Directeur/Secretaris

Aandachtsgebieden

  • Koude-warmteopslag
  • Luchthavens
  • Waterwinning

Nevenfuncties

  • Burgerlid Commissie Waterkeringen en Wegen, Waterschap Rivierenland
  • Voorzitter Milieuadviesraad Culemborg
  • Kerngroeplid sectie m.e.r. van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM)

Contact

030 - 2347666
kennisplatform@eia.nl