drs. L. van Rijn-Vellekoop

Leni van Rijn-Vellekoop

Leni van Rijn-Vellekoop

Functie

ad hoc plaatsvervangend voorzitter

Nevenfuncties

  • Voorzitter Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in Zuid Holland
  • Voorzitter adviescommissie Reductie Overige Broeikasgassen
  • Lid adviescommissie Unieke kansen regeling
  • Lid adviescommissie EOS DEMO
  • Lid adviescommissie Innovatieve Biobrandstoffen voor verkeer en vervoer
  • Voorzitter Aanbestedingscommissie voor CO2-opslag (CCS)
  • Voorzitter Toetsingscommissie Milieu Centraal

Contact

030 - 2347666
kennisplatform@eia.nl