drs. ing. J. Bout

Jan  Bout

Jan Bout

Functie

Plaatsvervangend voorzitter

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Ballast Nedam NV
  • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Haskoning groep BV
  • Lid Raad van Commissarissen Delta NV
  • Lid Raad van Toezicht Deltares
  • Lid Algemeen Bestuur Ubbo Emmius Fonds
  • Voorzitter stichting Openbare Golf Warmond

Contact

030 - 2347666
kennisplatform@eia.nl