mr. F.D. van Heijningen

Erik van Heijningen

Erik van Heijningen

Functie

Plaatsvervangend voorzitter

Nevenfuncties

  • Staatsraad RvState
  • Bestuurslid wereldzwembond FINA
  • Voorzitter bestuur Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
  • Vice-president Ligue Européenne de Natation (LEN), koepel van vijftig Europese zwemfederaties
  • Voorzitter dopingpanel van FINA, Federation Internationale de Natation, internationale zwemfederatie
  • Bestuurslid stichting Voices of Africa Media Foundation
  • Voorzitter Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG)
  • Lid Bestuursadviescommissie VNCI

Contact

030 - 2347666
kennisplatform@eia.nl