De Commissie m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en een pool van circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door een secretariaat in Utrecht.


De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en de algemeen secretaris zijn benoemd door de koningin. De Commissie ontvangt subsidie van de ministeries van IenM, EZ, OCW en BuZa. De Commissie en het secretariaat opereren binnen de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r.


College van voorzitters

voorzitter
dr. C.A. Linse (Kees)


plaatsvervangend voorzitters
mr. F.W.R. Evers (Frans)
ir. J.J. de Graeff (Jan Jaap)
prof.dr.ir. R. Rabbinge (Rudy)
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
mr. C.Th. Smit (Tom)
M.A.J. van der Tas (Marja)
drs. L.H.J. Verheijen (Lambert)
ir. J.H. van der Vlist (Hans)


algemeen secretaris
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)

 

Bestuur van de Stichting Bureau Commissie m.e.r.

voorzitter
dr. C.A. Linse (Kees)


secretaris/penningmeester
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)

bestuursleden
T.A. Maas-de Brouwer (Trude)
ir. J.H. van der Vlist (Hans)
prof.dr. H.H.F. Wijffels (Herman)


gevolmachtigden
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)