Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Commissie is toonaangevend op het gebied van m.e.r-informatie in Nederland. Ook is er een rijke schat aan informatie over m.e.r. in het buitenland. De collectie bestaat uit:

 • Milieueffectrapporten
  met de bijbehorende startnotities, vastgestelde richtlijnen,  tussenliggende rapporten en de besluiten over de projecten.
 • Adviezen
  Dit zijn de adviezen over richtlijnen en de toetsingsadviezen van de Commissie. Deze zijn digitaal beschikbaar.
 • Achtergrondliteratuur
  Milieuliteratuur in de ruimste zin van het woord en de toepassing van m.e.r.
 • Tijdschriften
  Circa 50 nationale en internationale tijdschriften over milieu, ruimtelijke ordening en toepassing van m.e.r.


Zoeken

Via het zoekscherm, rechtsboven op de pagina, kunt u zoeken op trefwoord. Wanneer het zoekresultaat verschijnt, kunt u deze eventueel verfijnen met de opties in de linkerkolom.


Contact

Publicaties die niet online digitaal beschikbaar zijn, kunt u inzien in de bibliotheek.

 • De bibliotheek is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00-17.00 uur.
 • Voor iedereen op afspraak toegankelijk.
 • U kunt geen documenten lenen. Tegen een kleine vergoeding kunt u wel voor eigen gebruik kopieën maken.

 

Meer informatie of een afspraak?
Véronique van Stokkom, informatiespecialist. 
030-234 76 10 of kennisplatform eia.nl