Welke definitie van landschap hanteert de Commissie?

Landschap wordt in de Europese landschapsconventie gedefinieerd als: ‘Een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen.’
Dit betekent dat landschap op zowel het buitengebied als op stedelijke gebieden betrekking kan hebben. De Commissie hanteert deze definitie ook.