Wat regelt een herziening bestemmingsplan buitengebied?

Een integrale herziening van een bestemmingsplan buitengebied regelt bijvoorbeeld: 

  • Ontwikkelingen in de veehouderij, zoals groei en nieuwvestiging.
  • Oprichting van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties.
  • Recreatieve ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van recreatiewoningen of de oprichting of uitbreiding van campings.
  • Oprichting van windturbines.
  • Glastuinbouw.

Als er een milieueffectrapport gemaakt moet worden, dan wordt hierin ook de niet-direct m.e.r.-plichtige activiteiten met belangrijke milieugevolgen meegenomen.