Wanneer moet ik alternatieven beschrijven?

Of er alternatieven beschreven moeten worden in het MER, is niet met een vuistregel te bepalen. De factsheet Landschap in MER biedt met drie vragen houvast.
De alternatieven voor het landschap kunnen heel bepalend zijn voor de uiteindelijke inrichting of ontwerp dat gekozen wordt.
Bijvoorbeeld: voor het stedebouwkundig plan van een woonwijk worden er twee alternatieven uitgewerkt: Eén die de huidige kavelstructuur en openheid zoveel mogelijk intact laat, en één die uitgaat van het maximaal invullen van voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit voor nieuwe bewoners. De keuze voor deze alternatieven is dan heel bepalend voor het stedebouwkundig plan en dus voor het beeld dat de woonwijk straks zal hebben.