Waarom worden hoogspanningslijnen niet vaker ondergronds aangelegd?

Hoogspanningsleidingen worden vaak gezien als een aantasting van de landschappelijke kwaliteit. Ook bestaat er bezorgdheid over mogelijke schade voor de gezondheid. Waarom worden ze niet ondergronds aangelegd?

Ondergrondse kabels vertonen een ongunstiger elektrisch gedrag dan bovengrondse lijnen. Ook kunnen storingen in ondergrondse verbindingen minder snel worden opgespoord en gerepareerd. Daarnaast zijn de kosten van bovengrondse hoogspanningslijnen lager dan die van ondergrondse kabels (een factor 5 tot 10 lager). Daarom heeft een bovengrondse oplossing meestal de voorkeur. 

Het Kabinet is van mening dat in het gehele Nederlandse 380 kV-netwerk uit het oogpunt van leveringszekerheid in totaal slechts 20 km ondergronds aangelegd kan worden. Deze 20 km zijn door het Kabinet gereserveerd voor de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Ook vanuit milieuoogpunt kunnen er nadelen kleven aan ondergrondse aanleg. Ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen kan een grote invloed hebben op de grondwaterstromen. Dit heeft op zijn beurt weer een grote invloed op de flora en fauna van het gebied.