Waarom cultuurhistorie in een MER?

In de Europese richtlijnen voor m.e.r. en in de Wet milieubeheer worden ‘het cultureel erfgoed’ respectievelijk ‘cultuurhistorische waarden’ expliciet genoemd als onderdeel bij de definitie van het begrip ‘milieu’. Bij de effecten op het milieu moeten dus ook effecten op cultuurhistorie worden beschreven.