Moet natuur altijd in een MER aan bod komen?

Nee. Beoordeel of er mogelijk aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn op de natuur. Is dit het geval, dan moeten de gevolgen voor de natuur in het MER beschreven worden.