Moet natuur altijd in een milieueffectrapport aan bod komen?

Nee, alleen als er aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn op de natuur door het plan of project.