Moet landschap altijd in een MER aan bod komen?

Nee. Beoordeel eerst of er mogelijk aanzienlijke gevolgen te verwachten zijn voor het landschap. Is dit het geval, beschrijf dan die gevolgen in het milieueffectrapport. Van aanzienlijke gevolgen is bijvoorbeeld sprake als er een nieuw bedrijventerrein wordt aangelegd in het buitengebied. Maar niet als er een aantal nieuwe fabriekshallen bijkomen in een bestaand bedrijventerrein. Dan is er namelijk geen sprake van een aanzienlijk milieueffect. Motiveer wel altijd waarom gevolgen voor landschap niet aanzienlijk zijn.