Moet een MER gezondheidseffecten inzichtelijk maken?

De Commissie vraagt aandacht voor de gevolgen van initiatieven voor de gezondheid. In m.e.r. wordt, veelal indirect, al aandacht besteed aan gezondheidsaspecten. De toetsing aan grenswaarden is bijvoorbeeld opgenomen in de Wet luchtkwaliteit en de Wet geluidhinder. Deze grenswaarden zijn echter niet alleen gebaseerd op het voorkomen van gezondheidsschade, maar ook op economische belangen en haalbaarheid. Ook onder de huidige grenswaarden treden volgens onder andere de World Health Organisation en het Planbureau voor de Leefomgeving nog aanzienlijke gezondheidseffecten op. Tegelijkertijd is er Europees en nationaal beleid geformuleerd om de effecten op de volksgezondheid een prominentere plaats te geven in plan- en projectvoorbereidingen.
Lees verder