Hoe gedetailleerd moet cultuurhistorie in een milieueffectrapport worden beschreven?

Dit hangt af van:

  • De aanwezigheid van cultuurhistorische waarden.
  • De waarde van het aanwezige landschappelijk, archeologisch of gebouwd erfgoed.
  • De voorgenomen activiteit; wat is het karakter van een activiteit (is er sprake van een grote ruimtelijke ingreep of niet) en hoe concreet is de activiteit.


Het is vooral bij inrichtingsprojecten nodig om informatie te geven over:

  • Wat er aanwezig is.
  • Wat de waarde (status) is.

Voor archeologie betekent dit soms dat het archeologisch stappenplan gevolgd moet worden tot en met fase 2b, de waarderende fase.