Hoe bepaal je effecten op landschap in MER?

Hier is geen vaste methode voor. Het is belangrijk om eerst te bepalen of landschap een rol speelt voor het besluit. En zoja, welke dan. Een volgende stap is om op hoofdlijnen te bepalen welke gebiedstypen in het plangebied voorkomen en welke landschappelijke waarden daarin voorkomen. Het kan gaan om fysieke waarden, belevingswaarden en  inhoudelijke waarden. Het gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan biedt soms aanknopingspunten. Bepaal tenslotte hoe het plan deze waarden beinvloedt.

Soms is de lagenbenadering een goede manier om effecten te bepalen. Bijvoorbeeld als er in het gebied sprake van belangrijke aardkundige waarden en natuurwaarden zijn, die door een plan beïnvloed worden.
In een ander geval kan sprake zijn van een relatief jong, rationeel aangelegd landschap, met hoge belevingswaarden. Het plan gaat grote impact hebben op de indeling of de grootte van dit gebied. Dan is wellicht een belevingsonderzoek de voornaamste methode voor het bepalen van de effecten.