Hoe bepaal ik de waarde van cultuurhistorische elementen?

De waarde van het element dat het effect ondervindt is belangrijk. Erfgoed kan status hebben door beleid of regelgeving, bijvoorbeeld:

 • Een gebouw dat beschermd is volgens de Monumentenwet.
 • Een ‘beeldbepalend pand’ volgens gemeentelijk beleid.
 • Een verkaveling die als ‘waardevol’ is gekarakteriseerd in provinciaal beleid.

Dat zijn waardevaste elementen. Maar ook elementen die geen dergelijke status hebben kunnen waardevol zijn.


De Handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA gaat uit van drie kwaliteiten om de waarde te bepalen:

 • Beleefde kwaliteit
 • Fysieke kwaliteit
 • Inhoudelijke kwaliteit
 • (en voor archeologie nog de ‘verwachte kwaliteit’)

Bij de verschillende kwaliteiten horen waarderingscriteria als

 • Zichtbaarheid
 • Gaafheid
 • Geconserveerdheid
 • Informatiewaarde
 • Zeldzaamheid etc.