Vogels en wegverkeer in m.e.r.

Voor het beschrijven van de effecten van een plan of project voor het milieu zijn uit wetenschappelijke onderzoeken vuistregels af te leiden. Een voorbeeld is de beïnvloeding van vogels door wegverkeer. Het artikel Vogels en wegverkeer in m.e.r. geeft de onderbouwing en achtergrond van de effectafstanden die gehanteerd worden.