Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

Deze handreiking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken voor MER.