Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

De Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA (RCE en Projectbureau Belvedere) geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken voor een milieueffectrapport.