Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

Cultuurhistorie maakt steeds vaker deel uit van belangenafwegingen bij ingrepen in de ruimtelijke ordening. De Handreiking Cultuurhistorie in milieueffectrapportage en MKBA biedt een methode die helpt om cultuurhistorie te betrekken in onderzoek. Op deze manier krijgt cultuurhistorie een zichtbare eigen plek in beide afwegingsmethodieken.