Handreiking Erfgoed en Ruimte

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. Cultureel erfgoed speelt daarom steeds vaker een rol bij ruimtelijke planvorming. De website Handreiking Erfgoed en Ruimte van de RCE biedt veel informatie.