Handreiking Erfgoed en Ruimte

Erfgoed is een steeds belangrijker uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen en een cruciale factor voor ruimtelijke kwaliteit. Erfgoed is ook bepalend voor onze identiteit, het versterkt ons welbevinden en is bovendien een economische factor. De ervaring met het meewegen van erfgoed bij de inrichting van onze ruimte groeit. Het ministerie van OCW heeft de Handreiking Erfgoed en Ruimte op laten stellen. Deze helpt om erfgoed een plek te geven in de ruimtelijke ordening.